Skön avslappningEller mer exotiska alternativLängtar utomlands? Spa räcker lång väg
Book Now

Utvalda konferenshotell

Söker ni enbart en konferenslokal eller ett komplett konferenshotell? Ett mindre rum eller en större aula?

Hem

Se konferenshotell i Uppsala

Uppsala är en svensk stad som är belägen i Uppsala kommun och i Uppsala län. År 2010 bodde det 140 454 invånare i staden, vilket gjorde den till Sveriges fjärde största stad. Staden är sedan år 1164 ett kyrkligt centrum i Sverige, vilket beror på dess ärkebiskopssäte i Svenska kyrkan. Uppsala är ansedd som en av Sveriges största utbildningsstäder, där bland annat Uppsala universitet är beläget. Universitetet är idag Skandinaviens äldsta säte för högre utbildning.

Idag är Uppsala en av Sveriges äldsta städer och har spelat en viktig roll för landets utveckling till en nationalstat. Staden låg ursprungligen ungefär 5 kilometer norr om dess nuvarande position, runt det område som vi idag kallar för Gamla Uppsala. Området som staden ligger i idag, kallades förut för Östra Aros och man tror att det var en viktig plats för dåtidens makthavare. Man har till exempel upptäckt att området var centrum för asatron före kristendomens tid.

Det var först vid 1100-talet som stadens betydelse minskade, vilket berodde på att vattenvägarna förändrades. Samtidigt som detta skedde, flyttades den ekonomiska kontrollen till Stockholm. Man flyttade då stadens centrum till dess nuvarande position. Uppsala behöll sin position som Sveriges kyrkliga centrum, eftersom den första ärkebiskopen beslutade sig för att ha sitt säte här. Staden blev därefter en viktig handelsplats och år 1477 utvecklades staden även till en utbildningsstad, när Uppsala universitet grundades. Än idag utgör Uppsala universitet en stor del av stadens ekonomi.

Under renässansen och medeltiden fortsatte Uppsala att vara en viktig plats för Sveriges maktstrukturer, även om det främst var Uppsala universitet som formade staden. Vid 1900-talet började Uppsala utvecklas till ett viktigt centrum för både internationell och nationell biomedicinsk forskning, vilket är en position som man fortfarande innehar. Genom tiderna har det även levt och bott flera framgångsrika personer här, som till exempel Anders Celsius, Carl von Linné och Dag Hammarskjöld.

Cykling har länge varit en stor aktivitet i Uppsala, vilket beror på det stora antalet studenter i staden. Det finns en stor risk att man får cykeln stulen och det är därför smart att använda ett extra lås. Cyklingen kan också göra att det blir problematiskt med bilfärder om man inte har mycket tålamod eller tid. Detta beror på att man har byggt om flera trafikstråk i staden, vilket gör att det är lättare att ta sig fram med cykel än med bil. Mellan år 2005 och år 2011 byggde man om delar runt järnvägsstationen till ett resecentrum. Detta gjorde att det blev ännu mer problematiskt att ta sig fram i innerstaden.

Det finns ett stort utbud av restauranger och pubar i Uppsala i flera prisklasser och smakinriktningar. Flera studentnationer driver bland annat sina egna restauranger och pubar. Dessa är däremot stängda för de som saknar kårlegitimation eller gästlegitimation från ett annat universitet. Idag finns det inga nationalparker i Uppsala, utan istället har man naturreservat. Ungefär en femtedel av Uppsala läns area är av riksintresse för friluftsliv och naturvård. Det är endast fem procent av länets yta som är skyddad mot bland annat föroreningar och skador.